Sholehuddin, Sholehuddin. 2018. “HUMANISASI PENDIDIKAN; MENEGUHKAN SISI KEMANUSIAAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN”. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 1 (2):73-87. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.28.