Rusydi, Ibnu, and Siti Zolehah. 2018. “AL-TABARI DAN PENULISAN SEJARAH ISLAM; Telaah Atas Kitab Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk Karya Al-Tabari”. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies 1 (2, July):142-59. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.23.