Ahmad Tantowi, & Ahmad Munadirin. (2022). KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR`AN SURAT AL-AN’AM AYAT 151 PADA ERA GLOBALISASI. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 5(1), 351–365. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.265